k.ú.: 735515 - Březové Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539911 - Příbram NUTS5 CZ020B539911
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 9489
zahrada 817 318091
travní p. 18 7926
lesní poz 6 21724
vodní pl. nádrž umělá 1 315
vodní pl. tok přirozený 3 7687
zast. pl. společný dvůr 36 7074
zast. pl. zbořeniště 19 3910
zast. pl. 1991 470783
ostat.pl. dráha 3 654
ostat.pl. jiná plocha 421 239938
ostat.pl. manipulační pl. 319 296440
ostat.pl. neplodná půda 12 3754
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 6960
ostat.pl. ostat.komunikace 703 665203
ostat.pl. pohřeb. 4 10685
ostat.pl. silnice 30 46767
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 21646
ostat.pl. zeleň 194 322406
Celkem KN 4614 2461452
Par. DKM 4614 2461452
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 250
č.p. garáž 5
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 61
č.p. rod.dům 495
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 34
č.e. garáž 20
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 635
bez čp/če jiná st. 120
bez čp/če obč.vyb. 41
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 45
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 1850
byt.z. byt 6927
byt.z. dílna 62
byt.z. garáž 246
byt.z. j.nebyt 52
Celkem JED 7287
LV 8718
spoluvlastník 17221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.01.2005
Ins. A 1:1000 01.10.1949 13.01.2005 04.09.1931 1:1000,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 17:23

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.