k.ú.: 735426 - Příbram - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539911 - Příbram NUTS5 CZ020B539911
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1033 3409272
zahrada skleník-pařeniš. 6 2097
zahrada 2178 1269954
ovoc. sad 26 114842
travní p. 1050 1720235
lesní poz les(ne hospodář) 1 14265
lesní poz 216 1353793
vodní pl. nádrž umělá 23 54839
vodní pl. rybník 18 83751
vodní pl. tok přirozený 159 125670
vodní pl. tok umělý 17 4132
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 7
zast. pl. společný dvůr 115 36835
zast. pl. zbořeniště 52 15283
zast. pl. 5298 1306891
ostat.pl. dráha 96 188088
ostat.pl. jiná plocha 1710 1515785
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 21 31238
ostat.pl. manipulační pl. 806 1036318
ostat.pl. neplodná půda 235 141589
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 13921
ostat.pl. ostat.komunikace 1573 892374
ostat.pl. pohřeb. 31 93565
ostat.pl. silnice 421 320194
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 85 353048
ostat.pl. zeleň 219 234847
Celkem KN 15402 14332833
Par. DKM 15402 14332833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 21
č.p. bydlení 1367
č.p. byt.dům 215
č.p. doprava 6
č.p. garáž 14
č.p. jiná st. 41
č.p. obchod 17
č.p. obč.vyb 128
č.p. obč.vyb. 42
č.p. prům.obj 61
č.p. rod.dům 333
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 29
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 23
č.p. výroba 20
č.e. garáž 79
č.e. jiná st. 7
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 22
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 15
bez čp/če doprava 19
bez čp/če garáž 1630
bez čp/če jiná st. 504
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 44
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 198
bez čp/če rod.rekr 34
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 94
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 37
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 8
vod.dílo odkališ. 2
Celkem BUD 5061
byt.z. byt 4130
byt.z. dílna 15
byt.z. garáž 99
byt.z. j.nebyt 46
byt.z. rozest. 4
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 114
obč.z. dílna 17
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 9
obč.z. rozest. 4
obč.z. sk.neb 3
Celkem JED 4444
LV 8229
spoluvlastník 15155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2005
THM-V 1:2000 01.01.1974 09.12.2005 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.01.1955 09.12.2005 04.09.1931 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1955 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 14:34

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.