k.ú.: 735426 - Příbram - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539911 - Příbram NUTS5 CZ020B539911
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1030 3409402
zahrada skleník-pařeniš. 6 2097
zahrada 2173 1270566
ovoc. sad 26 114842
travní p. 1048 1720809
lesní poz les(ne hospodář) 1 14265
lesní poz 216 1354447
vodní pl. nádrž umělá 23 54839
vodní pl. rybník 18 83751
vodní pl. tok přirozený 159 125670
vodní pl. tok umělý 17 4132
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 7
zast. pl. společný dvůr 115 36840
zast. pl. zbořeniště 52 15358
zast. pl. 5316 1299777
ostat.pl. dráha 88 188088
ostat.pl. jiná plocha 1703 1522657
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 21 31238
ostat.pl. manipulační pl. 807 1039617
ostat.pl. neplodná půda 235 141589
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 13921
ostat.pl. ostat.komunikace 1568 887268
ostat.pl. pohřeb. 31 93565
ostat.pl. silnice 421 320194
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 84 353048
ostat.pl. zeleň 218 234847
Celkem KN 15389 14332834
Par. DKM 15389 14332834
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 21
č.p. bydlení 1378
č.p. byt.dům 208
č.p. doprava 6
č.p. garáž 14
č.p. jiná st. 41
č.p. obchod 16
č.p. obč.vyb 130
č.p. obč.vyb. 42
č.p. prům.obj 62
č.p. rod.dům 322
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 29
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 22
č.p. výroba 19
č.e. garáž 79
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 16
bez čp/če doprava 19
bez čp/če garáž 1628
bez čp/če jiná st. 504
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 43
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 200
bez čp/če rod.rekr 34
bez čp/če tech.vyb 94
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 32
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 9
vod.dílo odkališ. 2
Celkem BUD 5044
byt.z. byt 4130
byt.z. dílna 15
byt.z. garáž 99
byt.z. j.nebyt 46
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 71
obč.z. dílna 21
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 8
obč.z. rozest. 14
obč.z. sk.neb 3
Celkem JED 4412
LV 8205
spoluvlastník 15085

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2005
THM-V 1:2000 01.01.1974 09.12.2005 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.01.1955 09.12.2005 04.09.1931 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1955 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.07.2019 07:17

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.