k.ú.: 735370 - Klokočov u Příbora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599808 - Příbor NUTS5 CZ0804599808
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81122 - Příbor

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 602 1929735
zahrada 310 282962
travní p. 330 1200488
lesní poz 105 311132
vodní pl. tok přirozený 65 76275
zast. pl. společný dvůr 5 5926
zast. pl. zbořeniště 8 2532
zast. pl. 446 182164
ostat.pl. jiná plocha 151 204852
ostat.pl. manipulační pl. 79 119259
ostat.pl. neplodná půda 45 17122
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1037
ostat.pl. ostat.komunikace 244 157432
ostat.pl. pohřeb. 1 166
ostat.pl. silnice 59 86042
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1597
ostat.pl. zeleň 57 29170
Celkem KN 2510 4607891
Par. DKM 2510 4607891
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 169
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 27
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 427
byt.z. byt 220
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 103
obč.z. byt 14
obč.z. garáž 3
Celkem JED 342
LV 699
spoluvlastník 1098

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2009
THM-G 1:2000 01.07.1972 15.12.2009 Severní část k. ú. fotogrammetricky v S-42 bez redukce střešních plášťů.
THM-V 1:2000 01.07.1972 15.12.2009 Původně mapováno v S-42.
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.07.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 12:59

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.