k.ú.: 735329 - Příbor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599808 - Příbor NUTS5 CZ0804599808
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81122 - Příbor

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 7 2140
orná půda 1478 7880545
zahrada 1305 839937
ovoc. sad 1 12704
travní p. 306 404622
lesní poz 235 985294
vodní pl. nádrž přírodní 3 4284
vodní pl. nádrž umělá 2 2729
vodní pl. rybník 28 129254
vodní pl. tok přirozený 194 211349
vodní pl. zamokřená pl. 5 2933
zast. pl. společný dvůr 15 3175
zast. pl. zbořeniště 29 6997
zast. pl. 2106 463569
ostat.pl. dobývací prost. 20 3269
ostat.pl. dráha 31 75239
ostat.pl. dálnice 1 455
ostat.pl. jiná plocha 321 163313
ostat.pl. manipulační pl. 120 191277
ostat.pl. neplodná půda 108 73896
ostat.pl. ostat.komunikace 629 469765
ostat.pl. pohřeb. 5 26389
ostat.pl. silnice 178 564653
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 83442
ostat.pl. zeleň 83 193313
Celkem KN 7233 12794543
Par. DKM 7233 12794543
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 116
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 30
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 38
č.p. rod.dům 1015
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. les.hosp 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 570
bez čp/če jiná st. 190
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 18
bez čp/če rod.rekr 17
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 2077
byt.z. byt 517
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 24
byt.z. j.nebyt 14
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 64
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 633
LV 2597
spoluvlastník 3666

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2008
THM-V 1:2000 01.08.1978 29.10.2008
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.08.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 12:56

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.