k.ú.: 735311 - Přibice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584843 - Přibice NUTS5 CZ0643584843
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1292 5942175
vinice 26 9742
zahrada 408 256801
ovoc. sad 1 11247
travní p. 36 21114
lesní poz 7 23242
vodní pl. nádrž umělá 1 1200
vodní pl. tok přirozený 7 111561
vodní pl. tok umělý 31 13350
vodní pl. zamokřená pl. 1 4488
zast. pl. společný dvůr 7 733
zast. pl. zbořeniště 8 1371
zast. pl. 625 163901
ostat.pl. dráha 7 41611
ostat.pl. jiná plocha 196 91415
ostat.pl. manipulační pl. 198 84290
ostat.pl. neplodná půda 39 15892
ostat.pl. ostat.komunikace 321 275596
ostat.pl. pohřeb. 3 2928
ostat.pl. silnice 15 22152
ostat.pl. skládka 7 1233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8923
ostat.pl. zeleň 315 347661
Celkem KN 3553 7452626
PK 54 73500
Celkem ZE 54 73500
Par. DKM 1686 6620490
Par. KMD 1687 646636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 377
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 51
rozestav. 2
Celkem BUD 550
byt.z. byt 45
Celkem JED 45
LV 848
spoluvlastník 1198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.05.2019 1:1000 02.05.2019 *)
KMD 1:1000 18.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1825


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 07/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.09.2020 11:00

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.