k.ú.: 735299 - Převýšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570681 - Převýšov NUTS5 CZ0521570681
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 1658941
zahrada 173 90084
ovoc. sad 8 35216
travní p. 52 77073
lesní poz ostat.komunikace 2 6240
lesní poz 15 2077973
vodní pl. nádrž umělá 2 331
vodní pl. tok přirozený 22 6386
vodní pl. tok umělý 7 10796
zast. pl. společný dvůr 1 62
zast. pl. 212 93260
ostat.pl. dráha 6 80012
ostat.pl. jiná plocha 68 17616
ostat.pl. manipulační pl. 94 72341
ostat.pl. neplodná půda 30 7038
ostat.pl. ostat.komunikace 59 59701
ostat.pl. pohřeb. 1 2469
ostat.pl. silnice 36 78331
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11950
Celkem KN 1075 4385820
Par. KMD 1075 4385820
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
Celkem BUD 201
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 309
spoluvlastník 451

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2012
S-SK GS 1:2880 1841 15.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 15:12

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.