k.ú.: 735256 - Přeštice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558249 - Přeštice NUTS5 CZ0324558249
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 704 5129586
zahrada 1424 648332
ovoc. sad 7 31370
travní p. 324 1655914
lesní poz 26 1935103
vodní pl. nádrž umělá 8 2399
vodní pl. rybník 2 4486
vodní pl. tok přirozený 63 157966
vodní pl. tok umělý 20 28198
vodní pl. zamokřená pl. 1 566
zast. pl. společný dvůr 9 1083
zast. pl. zbořeniště 10 1319
zast. pl. 2530 604402
ostat.pl. dráha 10 81181
ostat.pl. jiná plocha 357 429758
ostat.pl. manipulační pl. 219 420840
ostat.pl. neplodná půda 21 34375
ostat.pl. ostat.komunikace 521 610362
ostat.pl. pohřeb. 5 23436
ostat.pl. silnice 53 165806
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 127008
ostat.pl. zeleň 79 231154
Celkem KN 6410 12324644
Par. DKM 4715 7898916
Par. KMD 1695 4425728
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 103
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 24
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 47
č.p. rod.dům 984
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 22
č.p. výroba 30
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 5
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 211
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 648
bez čp/če jiná st. 126
bez čp/če obchod 8
bez čp/če obč.vyb. 30
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 48
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 40
bez čp/če zem.stav 54
rozestav. 1
Celkem BUD 2446
byt.z. byt 1169
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 14
byt.z. j.nebyt 17
obč.z. byt 142
obč.z. garáž 11
Celkem JED 1358
LV 3299
spoluvlastník 5436

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.04.2017
KMD 1:1000 11.04.2017
DKM-KPÚ 10.03.2015 1:1000 10.03.2015 *)
THM-V 1:1000 01.01.1972 11.04.2017 pouze intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 11.04.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.09.2020 01:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička