k.ú.: 735191 - Přestavlky u Čerčan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530492 - Přestavlky u Čerčan NUTS5 CZ0201530492
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 482 3409160
zahrada 368 264281
ovoc. sad 12 34512
travní p. mez, stráň 2 1421
travní p. 188 637180
lesní poz les s budovou 1 28
lesní poz 168 1602004
vodní pl. nádrž přírodní 22 16239
vodní pl. nádrž umělá 4 11982
vodní pl. rybník 1 2690
vodní pl. tok přirozený 8 39914
vodní pl. tok umělý 1 28
vodní pl. zamokřená pl. 2 2679
zast. pl. společný dvůr 3 513
zast. pl. 417 90871
ostat.pl. dráha 7 23261
ostat.pl. jiná plocha 77 64431
ostat.pl. manipulační pl. 56 55096
ostat.pl. neplodná půda 128 61242
ostat.pl. ostat.komunikace 206 135893
ostat.pl. silnice 2 20080
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8457
ostat.pl. zeleň 1 644
Celkem KN 2159 6482606
Par. KMD 2159 6482606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 170
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 413
LV 488
spoluvlastník 692

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2014
S-SK GS 1:2880 1841 04.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 18.09.2020 10:08

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.