k.ú.: 735141 - Přestavlky u Roudnice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565474 - Přestavlky NUTS5 CZ0423565474
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 611 4371374
zahrada 77 33964
ovoc. sad 1 8455
travní p. 80 57820
lesní poz 120 736836
vodní pl. rybník 1 388
vodní pl. tok přirozený 15 10937
zast. pl. společný dvůr 3 856
zast. pl. zbořeniště 2 721
zast. pl. 177 61382
ostat.pl. dálnice 3 49307
ostat.pl. jiná plocha 20 6328
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 126
ostat.pl. manipulační pl. 23 24220
ostat.pl. neplodná půda 117 96708
ostat.pl. ostat.komunikace 77 84880
ostat.pl. silnice 8 58832
ostat.pl. skládka 2 1036
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6386
ostat.pl. zeleň 9 5089
Celkem KN 1352 5615645
Par. KMD 1352 5615645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 94
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 172
byt.z. byt 31
Celkem JED 31
LV 275
spoluvlastník 452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2015
S-SK GS 1:2880 1843 29.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 25.09.2020 05:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička