k.ú.: 735078 - Přestanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 530620 - Přestanov NUTS5 CZ0427530620
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 577568
zahrada 176 103059
travní p. 181 334709
lesní poz 54 509984
vodní pl. nádrž přírodní 2 1329
vodní pl. nádrž umělá 1 620
vodní pl. tok přirozený 10 14152
vodní pl. tok umělý 3 463
zast. pl. společný dvůr 1 10
zast. pl. zbořeniště 2 208
zast. pl. 216 106412
ostat.pl. dráha 2 14494
ostat.pl. jiná plocha 102 85835
ostat.pl. manipulační pl. 25 119462
ostat.pl. neplodná půda 11 7819
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 3237
ostat.pl. ostat.komunikace 66 67800
ostat.pl. silnice 10 46595
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12242
ostat.pl. zeleň 24 40334
Celkem KN 1045 2046332
Par. DKM 1045 2046332
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 59
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 211
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 256
spoluvlastník 378

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2004
THM-V 1:1000 01.07.1981 30.09.2004
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 24.08.2019 05:11

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.