k.ú.: 735035 - Přerov nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537721 - Přerov nad Labem NUTS5 CZ0208537721
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 4 2099
orná půda 346 6550560
zahrada 380 243801
ovoc. sad 5 16107
travní p. 31 168374
lesní poz 73 2344329
vodní pl. nádrž umělá 11 30171
vodní pl. tok přirozený 20 204538
vodní pl. tok umělý 32 55859
vodní pl. zamokřená pl. 14 23994
zast. pl. společný dvůr 19 4978
zast. pl. zbořeniště 10 3253
zast. pl. 642 252356
ostat.pl. dobývací prost. 2 6658
ostat.pl. jiná plocha 146 170347
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 5519
ostat.pl. manipulační pl. 103 117966
ostat.pl. neplodná půda 38 103433
ostat.pl. ostat.komunikace 190 236631
ostat.pl. pohřeb. 1 1329
ostat.pl. silnice 22 79032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17530
ostat.pl. zeleň 13 22453
Celkem KN 2109 10661317
PK 1662 8589448
Celkem ZE 1662 8589448
Par. DKM 59 209171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 126
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 269
č.p. rod.rekr 9
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če skleník 7
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. rod.dům 1
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 622
byt.z. byt 76
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 99
LV 852
spoluvlastník 1527

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.03.2014
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 22.07.2019 05:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.