k.ú.: 735035 - Přerov nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537721 - Přerov nad Labem NUTS5 CZ0208537721
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 4 2078
orná půda 278 6486119
zahrada mez, stráň 1 1267
zahrada 416 331287
ovoc. sad 3 10729
travní p. 25 161083
lesní poz 72 2344062
vodní pl. nádrž umělá 13 29959
vodní pl. tok přirozený 31 206513
vodní pl. tok umělý 35 56008
vodní pl. zamokřená pl. 13 23704
zast. pl. společný dvůr 1 1507
zast. pl. zbořeniště 2 1422
zast. pl. 679 261227
ostat.pl. jiná plocha 151 173323
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 5494
ostat.pl. manipulační pl. 66 82307
ostat.pl. neplodná půda 33 103045
ostat.pl. ostat.komunikace 213 247908
ostat.pl. pohřeb. 1 1432
ostat.pl. silnice 24 90596
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 16338
ostat.pl. zeleň 39 29297
Celkem KN 2106 10666705
PK 1547 8458703
Celkem ZE 1547 8458703
Par. DKM 1489 1140973
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 394
č.p. rod.rekr 8
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 97
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če skleník 7
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 660
byt.z. byt 76
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 99
LV 846
spoluvlastník 1499

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.07.2022
DKM 1:1000 06.03.2014
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.08.2022 06:34

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.