k.ú.: 735035 - Přerov nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537721 - Přerov nad Labem NUTS5 CZ0208537721
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 4 2099
orná půda 348 6550588
zahrada 383 244201
ovoc. sad 5 16103
travní p. 31 168374
lesní poz 73 2344329
vodní pl. nádrž umělá 11 30171
vodní pl. tok přirozený 20 204538
vodní pl. tok umělý 33 56190
vodní pl. zamokřená pl. 14 23994
zast. pl. společný dvůr 19 4978
zast. pl. zbořeniště 10 3253
zast. pl. 660 252567
ostat.pl. jiná plocha 145 177029
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 5519
ostat.pl. manipulační pl. 103 117602
ostat.pl. neplodná půda 38 103433
ostat.pl. ostat.komunikace 192 236085
ostat.pl. pohřeb. 1 1329
ostat.pl. silnice 24 79177
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17530
ostat.pl. zeleň 12 22373
Celkem KN 2133 10661462
PK 1640 8571910
Celkem ZE 1640 8571910
Par. DKM 59 209171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 280
č.p. rod.rekr 9
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če skleník 7
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. rod.dům 1
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 639
byt.z. byt 76
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 99
LV 842
spoluvlastník 1508

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.03.2014
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 01.06.2020 19:12

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.