k.ú.: 735001 - Lověšice u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 350 1176475
zahrada 226 142532
ovoc. sad 9 37290
travní p. 21 10487
lesní poz 1 1978
vodní pl. nádrž umělá 1 2018
vodní pl. tok přirozený 13 21256
zast. pl. společný dvůr 1 86
zast. pl. zbořeniště 11 1871
zast. pl. 373 88525
ostat.pl. dráha 40 290468
ostat.pl. jiná plocha 63 58410
ostat.pl. manipulační pl. 25 49614
ostat.pl. ostat.komunikace 100 126745
ostat.pl. silnice 19 13885
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15650
ostat.pl. zeleň 1 102
Celkem KN 1257 2037392
PK 2 4483
Celkem ZE 2 4483
Par. DKM 1257 2037392
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. doprava 6
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 223
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 20
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 19
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 367
LV 413
spoluvlastník 587

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2013
ZMVM 1:2000 01.08.1984 27.06.2013 grafická transformace (extravilán), intravilán převzat
S-SK ŠD 1:2500 1938 01.08.1984 agrární operace, intravilán 1:1000 v S-SŠ - měřeno,
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1938


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 02.06.2020 20:39

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.