k.ú.: 734985 - Kozlovice u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 1279290
zahrada 290 113747
travní p. 278 320037
lesní poz les(ne hospodář) 1 1514
lesní poz 84 189994
vodní pl. tok přirozený 47 142118
vodní pl. tok umělý 2 14106
zast. pl. společný dvůr 2 163
zast. pl. zbořeniště 2 256
zast. pl. 408 88297
ostat.pl. jiná plocha 133 67287
ostat.pl. manipulační pl. 12 28446
ostat.pl. neplodná půda 25 14458
ostat.pl. ostat.komunikace 135 64364
ostat.pl. silnice 29 21911
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 12280
ostat.pl. zeleň 4 3912
Celkem KN 1822 2362180
Par. DKM 1822 2362180
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 13
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 213
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 20
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 75
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 12
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 405
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 506
spoluvlastník 1001

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.05.2005 1:1000 30.05.2005 *)
DKM 1:1000 14.02.2005 převod ZMVM (intravilán)
ZMVM 1:2000 01.11.1984 30.05.2005
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.11.1984


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.08.2019 20:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.