k.ú.: 734713 - Přerov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1390 6468289
zahrada skleník-pařeniš. 1 1426
zahrada 1827 898060
ovoc. sad skleník-pařeniš. 1 29
ovoc. sad 50 186778
travní p. 98 570613
lesní poz 54 2186604
vodní pl. nádrž přírodní 1 756
vodní pl. rybník 3 50894
vodní pl. tok přirozený 37 308655
vodní pl. tok umělý 8 13950
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 137
vodní pl. zamokřená pl. 1 10322
zast. pl. společný dvůr 22 13520
zast. pl. zbořeniště 126 54605
zast. pl. 5786 1782532
ostat.pl. dráha 88 615114
ostat.pl. jiná plocha 1250 1927256
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 177
ostat.pl. manipulační pl. 706 2260249
ostat.pl. neplodná půda 47 123730
ostat.pl. ost.dopravní pl. 69 1006499
ostat.pl. ostat.komunikace 1445 2131321
ostat.pl. pohřeb. 2 87281
ostat.pl. silnice 161 259731
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 115 255075
ostat.pl. zeleň 174 392597
Celkem KN 13466 21606200
Par. DKM 13466 21606200
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 59
č.p. bydlení 266
č.p. byt.dům 526
č.p. doprava 10
č.p. garáž 313
č.p. jiná st. 121
č.p. obchod 26
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 165
č.p. rod.dům 1011
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 33
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 79
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 516
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 1395
bez čp/če jiná st. 337
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 157
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 140
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 322
bez čp/če zem.stav 49
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 5586
byt.z. byt 13557
byt.z. dílna 17
byt.z. garáž 869
byt.z. j.nebyt 347
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 22
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 13
Celkem JED 14828
LV 14621
spoluvlastník 29129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.11.2010
Ins. A 1:1000 01.12.1954 05.11.2010 1:2000 extravilán, nové měření a agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1954


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 26.05.2019 05:31

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.