k.ú.: 734551 - Přelíc - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532771 - Přelíc NUTS5 CZ0203532771
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 2851364
zahrada 150 86668
ovoc. sad 8 52243
travní p. 50 154891
lesní poz 18 121416
vodní pl. nádrž umělá 1 231
vodní pl. tok přirozený 35 31886
vodní pl. tok umělý 5 4935
vodní pl. zamokřená pl. 4 13548
zast. pl. společný dvůr 4 544
zast. pl. zbořeniště 1 273
zast. pl. 217 80017
ostat.pl. jiná plocha 50 116857
ostat.pl. manipulační pl. 8 17237
ostat.pl. neplodná půda 59 102094
ostat.pl. ostat.komunikace 80 78760
ostat.pl. pohřeb. 1 2061
ostat.pl. silnice 18 62886
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8197
ostat.pl. zeleň 6 9615
Celkem KN 910 3795723
EN 2 139
PK 98 185601
Celkem ZE 100 185740
Par. DKM 296 3066719
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 124
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 35
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 206
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 237
spoluvlastník 332

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.06.2018
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 22.09.2020 16:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička