k.ú.: 734527 - Bítov u Přehýšova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559393 - Přehýšov NUTS5 CZ0325559393
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 2338890
zahrada 66 56008
travní p. 51 205612
lesní poz 9 212475
vodní pl. nádrž umělá 3 32225
vodní pl. tok přirozený 1 233
vodní pl. tok umělý 5 15278
vodní pl. zamokřená pl. 1 7671
zast. pl. 52 25070
ostat.pl. jiná plocha 38 127255
ostat.pl. manipulační pl. 3 738
ostat.pl. neplodná půda 9 11471
ostat.pl. ostat.komunikace 25 68568
ostat.pl. pohřeb. 1 1205
ostat.pl. silnice 14 33048
ostat.pl. zeleň 3 3622
Celkem KN 401 3139369
Par. DKM 401 3139369
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 33
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 48
LV 94
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.04.2013 1:1000 03.04.2013 *)
DKM 1:1000 26.02.2010 na části (intravilán)
ZMVM 1:2000 20.11.1987 03.04.2013
S-SK GS 1838 19.11.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.09.2020 07:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička