k.ú.: 734446 - Předslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557005 - Předslav NUTS5 CZ0322557005
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 1751983
zahrada 180 105225
travní p. 271 933347
lesní poz 38 886769
vodní pl. nádrž umělá 1 461
vodní pl. rybník 1 3449
vodní pl. tok přirozený 21 19346
vodní pl. zamokřená pl. 4 2102
zast. pl. společný dvůr 2 11
zast. pl. zbořeniště 2 325
zast. pl. 205 83357
ostat.pl. jiná plocha 123 79439
ostat.pl. manipulační pl. 35 54463
ostat.pl. neplodná půda 35 29960
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 14251
ostat.pl. ostat.komunikace 58 58774
ostat.pl. pohřeb. 2 3006
ostat.pl. silnice 16 67466
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 6401
ostat.pl. zeleň 1 2131
Celkem KN 1338 4102266
Par. KMD 1338 4102266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 193
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
Celkem JED 16
LV 211
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2019
KM-D 1:2000 07.11.2000 18.12.2019
S-SK GS 1:2880 1837 07.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 02:46

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.