k.ú.: 734446 - Předslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557005 - Předslav NUTS5 CZ0322557005
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 1750349
zahrada 180 105061
travní p. 271 933384
lesní poz 38 886769
vodní pl. nádrž umělá 1 461
vodní pl. rybník 1 3449
vodní pl. tok přirozený 22 19629
vodní pl. zamokřená pl. 4 2089
zast. pl. společný dvůr 10 1645
zast. pl. zbořeniště 4 361
zast. pl. 203 83416
ostat.pl. jiná plocha 113 77646
ostat.pl. manipulační pl. 36 55581
ostat.pl. neplodná půda 36 30173
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 14612
ostat.pl. ostat.komunikace 58 59475
ostat.pl. pohřeb. 2 3006
ostat.pl. silnice 16 68014
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 6519
ostat.pl. zeleň 1 2131
Celkem KN 1339 4103770
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 185
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
Celkem JED 16
LV 212
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 07.11.2000
S-SK GS 1:2880 1837 07.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 00:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.