k.ú.: 734438 - Petrovičky u Předslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557005 - Předslav NUTS5 CZ0322557005
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 309 1753975
zahrada 53 37971
travní p. 216 680276
lesní poz 57 260050
vodní pl. nádrž umělá 2 1520
vodní pl. rybník 3 77307
vodní pl. tok přirozený 6 2295
vodní pl. tok umělý 8 1906
zast. pl. společný dvůr 2 1209
zast. pl. zbořeniště 2 1468
zast. pl. 68 36599
ostat.pl. jiná plocha 21 16689
ostat.pl. manipulační pl. 19 19597
ostat.pl. neplodná půda 39 32232
ostat.pl. ostat.komunikace 46 37668
ostat.pl. silnice 3 30675
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3526
ostat.pl. zeleň 5 447
Celkem KN 860 2995410
Par. KMD 860 2995410
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 5
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 68
LV 121
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2017
KM-D 1:2000 28.11.2000 26.04.2017
S-SK GS 1:2880 1837 28.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 17.08.2019 23:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.