k.ú.: 734420 - Měcholupy u Předslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557005 - Předslav NUTS5 CZ0322557005
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 1634501
zahrada 88 55976
travní p. 168 415107
lesní poz 39 780468
vodní pl. nádrž umělá 3 2380
vodní pl. rybník 9 251651
vodní pl. tok přirozený 7 2837
zast. pl. společný dvůr 1 467
zast. pl. zbořeniště 2 280
zast. pl. 102 57579
ostat.pl. jiná plocha 41 38988
ostat.pl. manipulační pl. 18 26337
ostat.pl. neplodná půda 75 62373
ostat.pl. ostat.komunikace 40 68085
ostat.pl. silnice 26 37654
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15362
ostat.pl. zeleň 2 751
Celkem KN 985 3450796
Par. KMD 985 3450796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 55
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 100
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 166
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2017
KM-D 1:2000 21.11.2000 31.10.2017
S-SK GS 1:2880 1837 21.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.06.2020 18:05

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.