k.ú.: 734411 - Makov u Předslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557005 - Předslav NUTS5 CZ0322557005
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 933284
zahrada 82 50117
travní p. 93 542010
lesní poz 8 39586
vodní pl. nádrž umělá 1 1559
vodní pl. rybník 3 20556
vodní pl. tok přirozený 15 8271
zast. pl. 79 43817
ostat.pl. jiná plocha 23 14496
ostat.pl. manipulační pl. 32 29729
ostat.pl. neplodná půda 54 53108
ostat.pl. ostat.komunikace 40 30473
ostat.pl. silnice 24 8274
ostat.pl. zeleň 10 516
Celkem KN 646 1775796
Par. KMD 646 1775796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 78
LV 123
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2010
S-SK GS 1:2880 1837 19.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 23:58

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.