k.ú.: 734381 - Přední Lhota u Poděbrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537683 - Poděbrady NUTS5 CZ0208537683
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 638 3029819
zahrada 124 66758
ovoc. sad 1 9623
travní p. 49 118096
lesní poz 86 280171
vodní pl. nádrž umělá 7 24668
vodní pl. tok umělý 104 22189
vodní pl. zamokřená pl. 19 10670
zast. pl. společný dvůr 4 651
zast. pl. zbořeniště 4 688
zast. pl. 188 107199
ostat.pl. dráha 1 33197
ostat.pl. dálnice 3 52863
ostat.pl. jiná plocha 46 53198
ostat.pl. manipulační pl. 8 6708
ostat.pl. neplodná půda 5 1771
ostat.pl. ostat.komunikace 112 79814
ostat.pl. silnice 7 40082
ostat.pl. zeleň 8 48251
Celkem KN 1414 3986416
Par. KMD 1414 3986416
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 105
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 2
Celkem BUD 185
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 257
spoluvlastník 408

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2017
FÚO 1:2000 15.12.1977 18.10.2017
S-SK GS 1842 14.12.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.08.2019 05:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.