k.ú.: 734373 - Přední Kopanina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 237 1987917
zahrada 409 254525
ovoc. sad 29 57573
travní p. 53 15594
lesní poz 23 642345
vodní pl. tok přirozený 5 12193
zast. pl. společný dvůr 4 954
zast. pl. zbořeniště 1 25
zast. pl. 344 69054
ostat.pl. jiná plocha 80 75201
ostat.pl. manipulační pl. 14 11747
ostat.pl. neplodná půda 22 17938
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1424
ostat.pl. ostat.komunikace 119 92780
ostat.pl. pohřeb. 1 25
ostat.pl. silnice 11 24602
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10255
ostat.pl. zeleň 3 1809
Celkem KN 1360 3275961
Par. DKM 1360 3275961
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 79
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 3
č.e. bydlení 2
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 87
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 341
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 10
Celkem JED 30
LV 453
spoluvlastník 628

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2016
THM-V 1:1000 01.12.1973 23.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 23:01

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.