k.ú.: 734241 - Předhradí u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572101 - Předhradí NUTS5 CZ0531572101
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 690 4683574
zahrada 191 138708
ovoc. sad 10 33706
travní p. 139 427411
lesní poz 99 1967310
vodní pl. nádrž přírodní 1 4069
vodní pl. nádrž umělá 12 89445
vodní pl. rybník 14 45723
vodní pl. tok přirozený 10 41835
vodní pl. zamokřená pl. 1 720
zast. pl. společný dvůr 1 81
zast. pl. zbořeniště 5 555
zast. pl. 221 83387
ostat.pl. dobývací prost. 21 54908
ostat.pl. dráha 4 33210
ostat.pl. jiná plocha 41 12875
ostat.pl. manipulační pl. 24 38330
ostat.pl. neplodná půda 111 134961
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 298919
ostat.pl. ostat.komunikace 116 102655
ostat.pl. pohřeb. 1 1876
ostat.pl. silnice 15 124469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 556
ostat.pl. zeleň 3 13649
Celkem KN 1734 8332932
Par. KMD 1734 8332932
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 114
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 216
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 397
spoluvlastník 707

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.03.2012
S-SK GS 1:2880 1839 12.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 12:40

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.