k.ú.: 734195 - Přečkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592048 - Bojkovice NUTS5 CZ0722592048
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 39119
zahrada 132 74293
ovoc. sad 30 185289
travní p. mez, stráň 1 4701
travní p. 421 2515308
lesní poz 173 3609854
vodní pl. tok přirozený 66 60368
zast. pl. zbořeniště 2 426
zast. pl. 161 43200
ostat.pl. jiná plocha 101 86472
ostat.pl. manipulační pl. 25 25246
ostat.pl. neplodná půda 46 197930
ostat.pl. ostat.komunikace 108 171515
ostat.pl. silnice 7 49310
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13831
Celkem KN 1295 7076862
Par. DKM 701 3342040
Par. KMD 594 3734822
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 143
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 236
spoluvlastník 611

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.11.2018
KMD 1:1000 22.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 22.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 14.07.2020 07:05

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.