k.ú.: 734144 - Rolava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560596 - Přebuz NUTS5 CZ0413560596
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 64 1464574
lesní poz les(ne hospodář) 43 9047087
lesní poz 1 4158
vodní pl. tok přirozený 13 15928
vodní pl. zamokřená pl. 6 28898
zast. pl. zbořeniště 6 1484
zast. pl. 2 250
ostat.pl. jiná plocha 10 209654
ostat.pl. neplodná půda 24 255329
ostat.pl. ostat.komunikace 43 59138
ostat.pl. silnice 7 71710
Celkem KN 219 11158210
Par. KMD 219 11158210
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 2
LV 18
spoluvlastník 24

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2017
KM-D 1:1000 22.02.2000 28.06.2017
S-SK GS 1:2880 1842 22.02.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.09.2020 04:08

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.