k.ú.: 734136 - Přebuz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560596 - Přebuz NUTS5 CZ0413560596
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 12 4698
travní p. 103 1026204
lesní poz les(ne hospodář) 22 4827934
lesní poz 43 6075060
vodní pl. tok přirozený 11 19509
vodní pl. zamokřená pl. 59 1096132
zast. pl. zbořeniště 9 1069
zast. pl. 143 31528
ostat.pl. jiná plocha 122 597160
ostat.pl. manipulační pl. 19 104207
ostat.pl. neplodná půda 186 331518
ostat.pl. ostat.komunikace 91 105858
ostat.pl. pohřeb. 1 3402
ostat.pl. silnice 11 70182
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3854
Celkem KN 834 14298315
Par. KMD 834 14298315
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 51
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 52
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 140
LV 183
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2017
KM-D 1:1000 20.02.2000 30.03.2017
S-SK GS 1:2880 1842 20.02.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.08.2019 21:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.