k.ú.: 734004 - Boškůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593494 - Prusy-Boškůvky NUTS5 CZ0646593494
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 650035
zahrada 83 50732
travní p. 16 11230
vodní pl. tok přirozený 2 20909
zast. pl. zbořeniště 8 2834
zast. pl. 64 22999
ostat.pl. jiná plocha 33 22478
ostat.pl. manipulační pl. 16 3949
ostat.pl. neplodná půda 3 4409
ostat.pl. ostat.komunikace 31 42502
ostat.pl. silnice 6 6082
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 90
ostat.pl. zeleň 3 318
Celkem KN 386 838567
Par. DKM 179 751085
Par. KMD 207 87482
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 60
LV 76
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
DKM-KPÚ 30.01.2003 1:1000 30.01.2003 *) DKM na základě KPÚ na části k.ú. v extravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1826 17.12.2012 28.02.1824 1:2880, část k.ú. intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.01.2003 zavedení KPÚ v části k.ú. - extravilánu


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 25.09.2020 06:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička