k.ú.: 733971 - Průhonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539571 - Průhonice NUTS5 CZ020A539571
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 328 589717
zahrada 574 827943
ovoc. sad školka 1 789
ovoc. sad 22 42750
travní p. 13 6545
lesní poz 9 112077
vodní pl. nádrž umělá 5 6196
vodní pl. rybník 4 127075
vodní pl. tok přirozený 30 64702
vodní pl. zamokřená pl. 2 8401
zast. pl. společný dvůr 48 1809
zast. pl. zbořeniště 6 1254
zast. pl. 813 221530
ostat.pl. dálnice 12 95316
ostat.pl. jiná plocha 132 66127
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 25 624855
ostat.pl. manipulační pl. 33 133147
ostat.pl. neplodná půda 23 127823
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 7594
ostat.pl. ostat.komunikace 258 262267
ostat.pl. silnice 33 29982
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 20569
ostat.pl. zeleň 173 1207356
Celkem KN 2557 4585824
Par. DKM 2557 4585824
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 186
č.p. byt.dům 12
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 15
č.p. les.hosp 3
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 389
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 790
byt.z. byt 152
byt.z. garáž 28
byt.z. j.nebyt 111
obč.z. byt 2
Celkem JED 293
LV 874
spoluvlastník 1357

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1999
ZMVM 1:1000 01.12.1996 01.12.1999 1.11.1981 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1841 01.12.1996 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:42

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".