k.ú.: 733938 - Provodov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585661 - Provodov NUTS5 CZ0724585661
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 435 1700584
zahrada 237 167974
ovoc. sad 15 46397
travní p. 1029 4131573
lesní poz les s budovou 2 442
lesní poz 471 4953353
vodní pl. nádrž umělá 1 516
vodní pl. tok přirozený 27 30766
zast. pl. zbořeniště 10 1957
zast. pl. 479 134355
ostat.pl. jiná plocha 190 153436
ostat.pl. manipulační pl. 37 41801
ostat.pl. neplodná půda 285 255816
ostat.pl. ostat.komunikace 302 304570
ostat.pl. pohřeb. 2 3634
ostat.pl. silnice 9 12570
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11524
ostat.pl. zeleň 2 1054
Celkem KN 3538 11952322
Par. DKM 157 451495
Par. KMD 3381 11500827
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 305
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 464
LV 580
spoluvlastník 1279

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.08.2017
KMD 1:1000 19.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1829 03.08.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 25.09.2020 16:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička