k.ú.: 733938 - Provodov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585661 - Provodov NUTS5 CZ0724585661
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 434 1700584
zahrada 237 168074
ovoc. sad 15 46397
travní p. 1029 4141085
lesní poz les s budovou 2 442
lesní poz 470 4943846
vodní pl. nádrž umělá 1 516
vodní pl. tok přirozený 27 30766
zast. pl. zbořeniště 8 1382
zast. pl. 479 134733
ostat.pl. jiná plocha 190 153436
ostat.pl. manipulační pl. 37 41801
ostat.pl. neplodná půda 285 255851
ostat.pl. ostat.komunikace 302 304570
ostat.pl. pohřeb. 2 3634
ostat.pl. silnice 9 12570
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11524
ostat.pl. zeleň 2 1054
Celkem KN 3534 11952265
Par. DKM 161 455881
Par. KMD 3373 11496384
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 306
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 464
LV 581
spoluvlastník 1278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.08.2017
KMD 1:1000 19.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1829 03.08.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 14.07.2020 06:57

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.