k.ú.: 733938 - Provodov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585661 - Provodov NUTS5 CZ0724585661
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 432 1702025
zahrada 234 160452
ovoc. sad 15 46397
travní p. 1027 4150124
lesní poz les s budovou 2 442
lesní poz 467 4933214
vodní pl. nádrž umělá 1 516
vodní pl. tok přirozený 27 30766
zast. pl. zbořeniště 12 1840
zast. pl. 478 133827
ostat.pl. jiná plocha 179 152966
ostat.pl. manipulační pl. 35 41930
ostat.pl. neplodná půda 291 264444
ostat.pl. ostat.komunikace 301 304675
ostat.pl. pohřeb. 2 3634
ostat.pl. silnice 9 12570
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11524
ostat.pl. zeleň 2 1054
Celkem KN 3519 11952400
Par. DKM 160 455866
Par. KMD 3359 11496534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 303
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 462
LV 578
spoluvlastník 1271

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.08.2017
KMD 1:1000 19.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1829 03.08.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 06.12.2019 08:50

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.