k.ú.: 733865 - Provodín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561983 - Provodín NUTS5 CZ0511561983
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1368488
zahrada 157 136285
ovoc. sad 1 7334
travní p. 443 2814549
lesní poz les s budovou 2 75
lesní poz 248 3047635
vodní pl. nádrž umělá 8 63701
vodní pl. tok přirozený 1 15
vodní pl. tok umělý 21 5995
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 7
vodní pl. zamokřená pl. 10 14701
zast. pl. zbořeniště 11 4186
zast. pl. 383 112766
ostat.pl. dobývací prost. 23 250957
ostat.pl. dráha 10 87474
ostat.pl. jiná plocha 151 185911
ostat.pl. manipulační pl. 69 228899
ostat.pl. neplodná půda 147 205099
ostat.pl. ostat.komunikace 180 251521
ostat.pl. pohřeb. 1 9114
ostat.pl. silnice 2 35982
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4900
ostat.pl. zeleň 17 26174
Celkem KN 2037 8861768
Par. DKM 2037 8861768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 97
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 2
č.p. garáž 29
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 63
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 3
Celkem BUD 377
byt.z. byt 79
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 80
LV 454
spoluvlastník 690

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.01.2016
DKM 1:1000 29.09.2009
ZMVM 1:5000 31.12.1977 29.09.2009 Od 1977. Na části mapování VÚMO Ralsko.
FÚO 1:2000 31.12.1977 05.01.2016 Od 1977 dle KP. Na části FÚO 2 Provodín část (námitky 1977).
THM-G 1:2000 31.12.1967 05.01.2016 Od 1967 dle KP. Na části fotogramm. S-42. Do S-JTSK transf. 1975.
S-SK GS 1:2880 1967 31.12.1977 Od 1967. Na části mimo THM.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1967 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.09.2020 23:48

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.