k.ú.: 733849 - Milenovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549771 - Protivín NUTS5 CZ0314549771
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31084 - Protivín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 30963
orná půda 239 3619494
zahrada 86 63021
travní p. 121 847553
lesní poz 77 2549260
vodní pl. nádrž přírodní 4 10737
vodní pl. rybník 5 125353
vodní pl. tok přirozený 32 126135
vodní pl. tok umělý 5 19014
vodní pl. zamokřená pl. 1 2819
zast. pl. společný dvůr 4 869
zast. pl. 115 73029
ostat.pl. dráha 1 56738
ostat.pl. jiná plocha 20 26822
ostat.pl. manipulační pl. 40 40426
ostat.pl. neplodná půda 100 196220
ostat.pl. ostat.komunikace 126 275761
ostat.pl. pohřeb. 1 665
ostat.pl. silnice 5 53392
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 10196
ostat.pl. zeleň 34 94808
Celkem KN 1031 8223275
Par. DKM 775 8049761
Par. KMD 256 173514
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 113
LV 220
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.12.2014
KMD 1:1000 17.12.2012
THM-V 1:2000 01.01.1972 10.12.2014 část extravilánu,
Ost. 1:2000 01.01.1972 10.12.2014 Zbytek extravilánu a intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 20.09.2020 23:01

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.