k.ú.: 733831 - Protivec u Žlutic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555762 - Žlutice NUTS5 CZ0412555762
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 4231958
zahrada 51 36625
travní p. 182 1680519
lesní poz les(ne hospodář) 7 11350
lesní poz 114 1449075
vodní pl. nádrž umělá 4 10647
vodní pl. tok přirozený 3 71835
vodní pl. tok umělý 2 4314
vodní pl. zamokřená pl. 4 3644
zast. pl. zbořeniště 13 5463
zast. pl. 60 39203
ostat.pl. dráha 44 80976
ostat.pl. jiná plocha 25 17283
ostat.pl. manipulační pl. 26 19029
ostat.pl. neplodná půda 167 309917
ostat.pl. ostat.komunikace 59 91092
ostat.pl. silnice 7 56754
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1093
Celkem KN 903 8120777
Par. KMD 903 8120777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 55
LV 61
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2013
S-SK GS 1:2880 1841 28.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.10.2019 10:00

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.