k.ú.: 733831 - Protivec u Žlutic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555762 - Žlutice NUTS5 CZ0412555762
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 4225102
zahrada 52 36625
travní p. 177 1689339
lesní poz les(ne hospodář) 7 11350
lesní poz 114 1449075
vodní pl. nádrž umělá 4 10647
vodní pl. tok přirozený 3 71835
vodní pl. tok umělý 1 1777
vodní pl. zamokřená pl. 4 3644
zast. pl. zbořeniště 13 5463
zast. pl. 60 39203
ostat.pl. dráha 44 80976
ostat.pl. jiná plocha 27 16272
ostat.pl. manipulační pl. 27 20613
ostat.pl. neplodná půda 167 309917
ostat.pl. ostat.komunikace 63 91080
ostat.pl. silnice 9 56754
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1093
Celkem KN 905 8120765
Par. DKM 103 946474
Par. KMD 802 7174291
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 56
LV 60
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2013
S-SK GS 1:2880 1841 28.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.09.2020 20:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička