k.ú.: 733750 - Prostřední Bečva - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544698 - Prostřední Bečva NUTS5 CZ0723544698
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 703 1204723
zahrada 247 172417
ovoc. sad 8 32207
travní p. mez, stráň 2 1154
travní p. 2872 4744847
lesní poz les s budovou 1 77
lesní poz ostat.komunikace 1 162
lesní poz 930 15090929
vodní pl. nádrž umělá 1 800
vodní pl. rybník 1 1513
vodní pl. tok přirozený 176 248548
vodní pl. zamokřená pl. 4 18425
zast. pl. společný dvůr 2 558
zast. pl. zbořeniště 11 1627
zast. pl. 1446 199083
ostat.pl. jiná plocha 343 194530
ostat.pl. manipulační pl. 39 35334
ostat.pl. neplodná půda 1030 750867
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 9485
ostat.pl. ostat.komunikace 459 236174
ostat.pl. silnice 105 367537
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 75 157914
ostat.pl. zeleň 5 4639
Celkem KN 8462 23473550
Par. DKM 85 177447
Par. KMD 8377 23296103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 158
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 507
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 330
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 167
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 97
rozestav. 17
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1395
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 30
LV 1581
spoluvlastník 3238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.10.2015
KMD 1:1000 08.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1833 09.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 05.12.2019 18:14

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.