k.ú.: 733750 - Prostřední Bečva - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544698 - Prostřední Bečva NUTS5 CZ0723544698
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 701 1198472
zahrada 255 184798
ovoc. sad 7 28653
travní p. mez, stráň 5 1623
travní p. 2926 4782224
lesní poz les s budovou 1 77
lesní poz ostat.komunikace 1 162
lesní poz 931 15094549
vodní pl. nádrž umělá 1 800
vodní pl. rybník 1 1513
vodní pl. tok přirozený 177 248548
vodní pl. zamokřená pl. 4 18425
zast. pl. společný dvůr 2 558
zast. pl. zbořeniště 11 1627
zast. pl. 1460 199313
ostat.pl. jiná plocha 369 204344
ostat.pl. manipulační pl. 39 35224
ostat.pl. neplodná půda 992 706676
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 9485
ostat.pl. ostat.komunikace 461 236015
ostat.pl. silnice 105 360735
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 75 155237
ostat.pl. zeleň 5 4639
Celkem KN 8530 23473697
Par. DKM 86 177447
Par. KMD 8444 23296250
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 155
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 514
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 329
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 170
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 96
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 17
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1406
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 30
LV 1578
spoluvlastník 3134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.10.2015
KMD 1:1000 08.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1833 09.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 25.09.2020 16:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička