k.ú.: 733717 - Prostiboř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541486 - Prostiboř NUTS5 CZ0327541486
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 1098524
zahrada 65 43204
travní p. mez, stráň 4 8586
travní p. 238 3625454
lesní poz ostat.komunikace 1 87
lesní poz 132 1786094
vodní pl. nádrž umělá 6 9131
vodní pl. rybník 1 3057
vodní pl. tok přirozený 4 24468
vodní pl. tok umělý 20 40889
vodní pl. zamokřená pl. 7 60057
zast. pl. zbořeniště 2 494
zast. pl. 110 44240
ostat.pl. jiná plocha 105 173342
ostat.pl. manipulační pl. 14 34137
ostat.pl. neplodná půda 85 106023
ostat.pl. ostat.komunikace 90 125051
ostat.pl. pohřeb. 2 6511
ostat.pl. silnice 5 45083
ostat.pl. zeleň 1 644
Celkem KN 971 7235076
Par. KMD 971 7235076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 109
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 105
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 02.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 18.09.2020 10:01

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.