k.ú.: 733695 - Krasice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589250 - Prostějov NUTS5 CZ0713589250
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 302 2384941
zahrada 395 179619
travní p. 7 12549
vodní pl. rybník 1 9588
vodní pl. tok přirozený 8 12832
vodní pl. tok umělý 1 977
zast. pl. zbořeniště 1 102
zast. pl. 798 139748
ostat.pl. jiná plocha 72 34193
ostat.pl. manipulační pl. 25 68749
ostat.pl. ostat.komunikace 164 139011
ostat.pl. pohřeb. 1 1993
ostat.pl. silnice 5 24089
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2301
ostat.pl. zeleň 47 69453
Celkem KN 1828 3080145
Par. DKM 1828 3080145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 28
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 343
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 311
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 795
byt.z. byt 778
byt.z. garáž 98
byt.z. j.nebyt 185
obč.z. byt 24
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 1086
LV 1762
spoluvlastník 3144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.1998
THM-V 1:1000 31.12.1975 01.10.1998
Ins. A 1:2000 31.12.1941 31.12.1975
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.12.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 01.10.2020 07:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička