k.ú.: 733466 - Prosiměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594709 - Prosiměřice NUTS5 CZ0647594709
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 422 5048529
vinice 8 65301
zahrada 164 97970
ovoc. sad 5 14841
travní p. 20 60370
lesní poz 31 60860
vodní pl. nádrž umělá 1 1254
vodní pl. tok přirozený 3 29792
vodní pl. tok umělý 4 51306
vodní pl. zamokřená pl. 1 10162
zast. pl. společný dvůr 7 1745
zast. pl. zbořeniště 38 7517
zast. pl. 396 136929
ostat.pl. jiná plocha 193 105633
ostat.pl. manipulační pl. 13 6958
ostat.pl. mez, stráň 11 17552
ostat.pl. neplodná půda 48 76858
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1333
ostat.pl. ostat.komunikace 164 286239
ostat.pl. pohřeb. 1 3673
ostat.pl. silnice 16 73318
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 26590
ostat.pl. zamokřená pl. 2 3174
ostat.pl. zeleň 90 261691
Celkem KN 1664 6449595
EN 1 281
PK 3 273
GP 5 2807
Celkem ZE 9 3361
Par. DKM 809 6065609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 114
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 110
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 4
Celkem BUD 387
byt.z. byt 39
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 20
Celkem JED 64
LV 464
spoluvlastník 613

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 31.08.2019 1:1000 02.09.2019 *)
DKM-KPÚ 04.11.2015 1:1000 09.11.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 29.09.2020 06:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička