k.ú.: 733458 - Nezdín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569313 - Prosíčka NUTS5 CZ0631569313
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 726853
zahrada 37 32536
travní p. 50 161996
lesní poz les s budovou 1 36
lesní poz 22 2125186
vodní pl. nádrž umělá 6 1990
zast. pl. 37 16317
ostat.pl. jiná plocha 4 793
ostat.pl. neplodná půda 4 3751
ostat.pl. ostat.komunikace 14 21983
ostat.pl. silnice 2 14595
Celkem KN 227 3106036
Par. KMD 227 3106036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 35
LV 43
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.04.2015
S-SK GS 1:2880 1838 23.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 08:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.