k.ú.: 733431 - Prosíčka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569313 - Prosíčka NUTS5 CZ0631569313
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 1577303
zahrada 62 42053
travní p. 178 409714
lesní poz 91 207861
vodní pl. nádrž umělá 2 3622
vodní pl. tok přirozený 3 1906
zast. pl. zbořeniště 1 635
zast. pl. 56 25981
ostat.pl. jiná plocha 7 2124
ostat.pl. manipulační pl. 3 1284
ostat.pl. neplodná půda 27 17276
ostat.pl. ostat.komunikace 61 57840
ostat.pl. silnice 2 29396
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1697
ostat.pl. zeleň 11 18891
Celkem KN 740 2397583
Par. KMD 740 2397583
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 52
LV 85
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.04.2015
S-SK GS 1:2880 1838 23.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 01.06.2020 18:29

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.