k.ú.: 733423 - Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596493 - Prosetín NUTS5 CZ0635596493
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 2696210
zahrada 151 157803
ovoc. sad 10 38033
travní p. 285 2024039
lesní poz 200 2472997
vodní pl. nádrž umělá 3 9745
vodní pl. tok přirozený 5 27849
vodní pl. tok umělý 1 7313
zast. pl. zbořeniště 1 25
zast. pl. 156 58387
ostat.pl. jiná plocha 33 15658
ostat.pl. manipulační pl. 13 45469
ostat.pl. neplodná půda 265 285331
ostat.pl. ostat.komunikace 122 237648
ostat.pl. pohřeb. 2 2940
ostat.pl. silnice 7 37764
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4022
ostat.pl. zeleň 11 8857
Celkem KN 1447 8130090
Par. DKM 1447 8130090
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 76
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
Celkem BUD 147
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 1
Celkem JED 7
LV 254
spoluvlastník 423

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2003
DKM-KPÚ 11.09.2000 1:1000 11.09.2000 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.12.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.07.2019 17:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.