k.ú.: 733415 - Čtyři Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596493 - Prosetín NUTS5 CZ0635596493
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 380083
zahrada 73 48708
travní p. 193 924610
lesní poz 150 2254649
vodní pl. nádrž umělá 2 3337
vodní pl. tok přirozený 35 20462
vodní pl. tok umělý 8 280
zast. pl. společný dvůr 1 32
zast. pl. zbořeniště 8 1037
zast. pl. 68 23152
ostat.pl. jiná plocha 25 24263
ostat.pl. manipulační pl. 37 14247
ostat.pl. neplodná půda 143 138697
ostat.pl. ostat.komunikace 40 37249
ostat.pl. silnice 42 49680
Celkem KN 854 3920486
Par. KMD 854 3920486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 10
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 66
LV 85
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.07.2019 17:35

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.