k.ú.: 733407 - Brťoví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596493 - Prosetín NUTS5 CZ0635596493
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 1078444
zahrada 57 45414
travní p. 274 487157
lesní poz 307 1851709
vodní pl. nádrž umělá 2 1167
vodní pl. tok přirozený 1 5192
zast. pl. zbořeniště 7 1901
zast. pl. 53 19860
ostat.pl. jiná plocha 17 4147
ostat.pl. manipulační pl. 7 8171
ostat.pl. neplodná půda 141 87342
ostat.pl. ostat.komunikace 108 74133
ostat.pl. silnice 32 20402
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1547
ostat.pl. zeleň 35 16510
Celkem KN 1332 3703096
Par. KMD 1332 3703096
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 53
LV 83
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.05.2019 04:55

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.