k.ú.: 733407 - Brťoví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596493 - Prosetín NUTS5 CZ0635596493
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 1078444
zahrada 57 45414
travní p. 273 487018
lesní poz 307 1851709
vodní pl. nádrž umělá 2 1167
vodní pl. tok přirozený 1 5192
zast. pl. zbořeniště 7 1901
zast. pl. 53 19858
ostat.pl. jiná plocha 34 6110
ostat.pl. manipulační pl. 7 8171
ostat.pl. neplodná půda 143 85717
ostat.pl. ostat.komunikace 108 73936
ostat.pl. silnice 32 20402
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1547
ostat.pl. zeleň 35 16510
Celkem KN 1350 3703096
Par. KMD 1350 3703096
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 53
LV 84
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 02.06.2020 19:41

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.