k.ú.: 733393 - Prosetín u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572098 - Prosetín NUTS5 CZ0531572098
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 484 2226392
zahrada 330 188678
ovoc. sad 9 34701
travní p. 592 1374119
lesní poz 52 394791
vodní pl. nádrž umělá 4 10033
vodní pl. rybník 2 11832
vodní pl. tok přirozený 23 12448
vodní pl. zamokřená pl. 7 8090
zast. pl. společný dvůr 5 146
zast. pl. zbořeniště 3 654
zast. pl. 407 109643
ostat.pl. dobývací prost. 45 260424
ostat.pl. dráha 6 47226
ostat.pl. jiná plocha 114 75403
ostat.pl. manipulační pl. 65 127827
ostat.pl. neplodná půda 245 190996
ostat.pl. ostat.komunikace 236 160593
ostat.pl. pohřeb. 1 2918
ostat.pl. silnice 15 59756
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 23828
ostat.pl. zeleň 3 3897
Celkem KN 2653 5324395
Par. KMD 2653 5324395
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 207
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 393
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 503
spoluvlastník 719

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2013
S-SK GS 1:2880 1839 06.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.07.2019 07:23

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.