k.ú.: 733393 - Prosetín u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572098 - Prosetín NUTS5 CZ0531572098
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 486 2226392
zahrada 331 188573
ovoc. sad 9 34701
travní p. 593 1374031
lesní poz 52 394791
vodní pl. nádrž umělá 4 10033
vodní pl. rybník 2 11832
vodní pl. tok přirozený 23 12448
vodní pl. zamokřená pl. 7 8090
zast. pl. společný dvůr 7 282
zast. pl. zbořeniště 3 654
zast. pl. 411 109836
ostat.pl. dobývací prost. 17 137713
ostat.pl. dráha 6 47226
ostat.pl. jiná plocha 145 198311
ostat.pl. manipulační pl. 65 127827
ostat.pl. neplodná půda 246 190996
ostat.pl. ostat.komunikace 237 160260
ostat.pl. pohřeb. 1 2918
ostat.pl. silnice 15 59756
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 23828
ostat.pl. zeleň 3 3897
Celkem KN 2668 5324395
Par. KMD 2668 5324395
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 208
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 398
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 503
spoluvlastník 715

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2013
S-SK GS 1:2880 1839 06.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 15:09

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.