k.ú.: 733351 - Suchdol u Prosenické Lhoty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541133 - Prosenická Lhota NUTS5 CZ020B541133
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 879571
zahrada 61 45559
ovoc. sad 2 84470
travní p. 36 933406
lesní poz 39 1168986
vodní pl. nádrž umělá 1 525
vodní pl. rybník 4 91017
vodní pl. tok přirozený 11 11704
vodní pl. tok umělý 2 1143
zast. pl. 58 23351
ostat.pl. jiná plocha 6 5141
ostat.pl. manipulační pl. 5 3397
ostat.pl. neplodná půda 20 44351
ostat.pl. ostat.komunikace 49 72630
ostat.pl. silnice 11 34459
ostat.pl. zeleň 3 11669
Celkem KN 338 3411379
Par. DKM 338 3411379
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 56
LV 73
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2014
DKM-KPÚ 10.11.2010 1:1000 10.11.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 15.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.09.2020 23:31

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.