k.ú.: 733351 - Suchdol u Prosenické Lhoty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541133 - Prosenická Lhota NUTS5 CZ020B541133
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 879571
zahrada 61 45559
ovoc. sad 2 84470
travní p. 34 933407
lesní poz 39 1168986
vodní pl. nádrž umělá 1 525
vodní pl. rybník 4 91017
vodní pl. tok přirozený 11 11704
vodní pl. tok umělý 2 1143
zast. pl. 58 23351
ostat.pl. jiná plocha 6 5141
ostat.pl. manipulační pl. 5 3397
ostat.pl. neplodná půda 20 44351
ostat.pl. ostat.komunikace 49 72630
ostat.pl. silnice 11 34459
ostat.pl. zeleň 3 11669
Celkem KN 336 3411380
Par. DKM 336 3411380
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 56
LV 72
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2014
DKM-KPÚ 10.11.2010 1:1000 10.11.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 15.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 16:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.