k.ú.: 733342 - Prosenická Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541133 - Prosenická Lhota NUTS5 CZ020B541133
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 499 4443727
zahrada 186 157654
ovoc. sad 2 573
travní p. 359 1493508
lesní poz 186 1260464
vodní pl. nádrž umělá 19 27731
vodní pl. rybník 12 330278
vodní pl. tok přirozený 8 6590
vodní pl. zamokřená pl. 2 6110
zast. pl. společný dvůr 2 89
zast. pl. zbořeniště 3 647
zast. pl. 205 93629
ostat.pl. jiná plocha 144 203967
ostat.pl. manipulační pl. 14 25797
ostat.pl. neplodná půda 306 221631
ostat.pl. ostat.komunikace 124 140872
ostat.pl. silnice 42 87552
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 569
ostat.pl. zeleň 9 1357
Celkem KN 2123 8502745
Par. KMD 2123 8502745
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 195
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 5
Celkem JED 21
LV 321
spoluvlastník 518

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.02.2011
KM-D 1:2880 08.12.2000 28.02.2011
S-SK GS 1:2880 1840 08.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 05:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.