k.ú.: 733326 - Luhy u Prosenické Lhoty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541133 - Prosenická Lhota NUTS5 CZ020B541133
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 849302
zahrada 32 29450
ovoc. sad 1 4037
travní p. 67 179042
lesní poz 93 911932
vodní pl. nádrž umělá 8 3666
vodní pl. rybník 3 2643
vodní pl. tok umělý 2 900
zast. pl. 37 17979
ostat.pl. jiná plocha 17 21446
ostat.pl. manipulační pl. 3 2462
ostat.pl. neplodná půda 80 40879
ostat.pl. ostat.komunikace 53 47087
ostat.pl. silnice 1 10356
ostat.pl. zeleň 4 585
Celkem KN 548 2121766
Par. KMD 548 2121766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 36
LV 91
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2012
S-SK GS 1:2880 1840 28.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 25.05.2019 07:51

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.