k.ú.: 733296 - Proseničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517151 - Prosenice NUTS5 CZ0714517151
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 13.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 1405811
chmelnice 259 666295
zahrada 167 101549
ovoc. sad 6 15087
travní p. 38 90923
lesní poz 6 107963
vodní pl. nádrž přírodní 3 52139
vodní pl. nádrž umělá 2 5347
vodní pl. tok přirozený 8 48017
zast. pl. zbořeniště 7 1471
zast. pl. 319 118922
ostat.pl. dráha 4 78320
ostat.pl. jiná plocha 82 114111
ostat.pl. manipulační pl. 72 229148
ostat.pl. neplodná půda 9 23960
ostat.pl. ostat.komunikace 103 137768
ostat.pl. silnice 6 49665
ostat.pl. skládka 6 55160
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13207
ostat.pl. zeleň 4 3004
Celkem KN 1323 3317867
Par. DKM 1323 3317867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 12
č.p. doprava 1
č.p. garáž 30
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 119
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 29
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 308
byt.z. byt 20
obč.z. byt 13
obč.z. dílna 1
Celkem JED 34
LV 304
spoluvlastník 424

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2004 přepracování Ins.A
Ins. A 1:2000 30.04.1942 27.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.04.1942


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.10.2019 09:35

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.