k.ú.: 733296 - Proseničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517151 - Prosenice NUTS5 CZ0714517151
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 29.03.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 1405811
chmelnice 259 666295
zahrada 167 101524
ovoc. sad 6 15087
travní p. 38 90923
lesní poz 6 107963
vodní pl. nádrž přírodní 3 52139
vodní pl. nádrž umělá 2 5347
vodní pl. tok přirozený 8 48017
zast. pl. zbořeniště 7 1471
zast. pl. 319 118948
ostat.pl. dráha 4 78320
ostat.pl. jiná plocha 82 114111
ostat.pl. manipulační pl. 72 229148
ostat.pl. neplodná půda 9 23960
ostat.pl. ostat.komunikace 103 137768
ostat.pl. silnice 6 49665
ostat.pl. skládka 6 55160
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13207
ostat.pl. zeleň 4 3004
Celkem KN 1323 3317868
Par. DKM 1323 3317868
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 1
č.p. garáž 30
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 118
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 29
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 309
byt.z. byt 20
obč.z. byt 13
obč.z. dílna 1
Celkem JED 34
LV 303
spoluvlastník 420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2004 přepracování Ins.A
Ins. A 1:2000 30.04.1942 27.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.04.1942


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 04.04.2020 05:23

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.