k.ú.: 733288 - Prosenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517151 - Prosenice NUTS5 CZ0714517151
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 1897969
zahrada 172 118761
ovoc. sad 17 45576
travní p. 14 128816
lesní poz 12 154715
vodní pl. nádrž přírodní 2 16657
vodní pl. nádrž umělá 1 93544
vodní pl. tok přirozený 6 41794
zast. pl. zbořeniště 4 1310
zast. pl. 177 74865
ostat.pl. dráha 3 34831
ostat.pl. jiná plocha 28 119125
ostat.pl. manipulační pl. 13 2864
ostat.pl. neplodná půda 3 21930
ostat.pl. ostat.komunikace 76 110930
ostat.pl. pohřeb. 3 4247
ostat.pl. silnice 9 66548
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 189
Celkem KN 821 2934671
Par. KMD 821 2934671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 121
č.p. zem.stav 1
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 177
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 237
spoluvlastník 366

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2014
S-SK ŠD 1:2500 1931 24.04.2014 agrární operace, 1:1250 - příložná mapa
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1931


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.07.2019 05:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.