k.ú.: 733288 - Prosenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517151 - Prosenice NUTS5 CZ0714517151
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 1897969
zahrada 173 118674
ovoc. sad 17 45453
travní p. 15 128816
lesní poz 12 154715
vodní pl. nádrž přírodní 2 16657
vodní pl. nádrž umělá 1 93544
vodní pl. tok přirozený 6 41794
zast. pl. zbořeniště 4 1310
zast. pl. 178 74712
ostat.pl. dráha 3 34831
ostat.pl. jiná plocha 29 119488
ostat.pl. manipulační pl. 13 2864
ostat.pl. neplodná půda 3 21930
ostat.pl. ostat.komunikace 76 110930
ostat.pl. pohřeb. 3 4247
ostat.pl. silnice 13 66549
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 189
Celkem KN 829 2934672
Par. KMD 829 2934672
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 121
č.p. zem.stav 1
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 178
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 238
spoluvlastník 366

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2014
S-SK ŠD 1:2500 1931 24.04.2014 agrární operace, 1:1250 - příložná mapa
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1931


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.09.2020 04:46

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.