k.ú.: 733261 - Prosečné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579602 - Prosečné NUTS5 CZ0525579602
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52151 - Hostinné

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 3090701
zahrada 110 101361
travní p. 504 1804015
lesní poz 253 2736672
vodní pl. nádrž umělá 3 5656
vodní pl. tok přirozený 20 109901
vodní pl. tok umělý 4 1912
vodní pl. zamokřená pl. 1 2984
zast. pl. společný dvůr 4 1133
zast. pl. zbořeniště 4 1879
zast. pl. 293 107771
ostat.pl. jiná plocha 43 26181
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1249
ostat.pl. manipulační pl. 21 44913
ostat.pl. neplodná půda 94 72244
ostat.pl. ostat.komunikace 207 180984
ostat.pl. pohřeb. 1 2995
ostat.pl. silnice 6 45826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7071
ostat.pl. zeleň 6 6266
Celkem KN 1748 8351714
GP 13 163040
Celkem ZE 13 163040
Par. KMD 1748 8351714
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 87
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 5
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 268
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 325
spoluvlastník 481

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.08.2016
S-SK GS 1:2880 1841 04.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 03:25

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.