k.ú.: 733202 - Proseč-Obořiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548456 - Nová Cerekev NUTS5 CZ0633548456
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 1837432
zahrada 108 73649
ovoc. sad 1 5933
travní p. 127 493123
lesní poz 62 669339
vodní pl. nádrž umělá 1 3191
vodní pl. rybník 11 51144
vodní pl. tok přirozený 14 12360
vodní pl. tok umělý 6 3281
vodní pl. zamokřená pl. 28 56062
zast. pl. společný dvůr 21 3655
zast. pl. zbořeniště 4 683
zast. pl. 124 56738
ostat.pl. dráha 1 16566
ostat.pl. jiná plocha 60 64979
ostat.pl. manipulační pl. 25 25754
ostat.pl. neplodná půda 15 14778
ostat.pl. ostat.komunikace 60 89336
ostat.pl. silnice 5 26239
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4614
ostat.pl. zeleň 12 135149
Celkem KN 833 3644005
Par. DKM 486 3323703
Par. KMD 347 320302
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 7
Celkem BUD 119
LV 198
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.10.2019
KMD 1:1000 20.06.2017
S-SK GS 1:2880 1829 01.10.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 30.09.2020 17:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička