k.ú.: 733199 - Záboří u Proseče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572080 - Proseč NUTS5 CZ0531572080
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 169235
zahrada 254 145095
ovoc. sad 4 8890
travní p. skleník-pařeniš. 1 1416
travní p. 614 2020373
lesní poz 58 281006
vodní pl. nádrž umělá 3 9237
vodní pl. tok přirozený 30 9869
vodní pl. tok umělý 84 11567
zast. pl. společný dvůr 3 26
zast. pl. zbořeniště 3 529
zast. pl. 244 57829
ostat.pl. jiná plocha 45 6506
ostat.pl. manipulační pl. 49 21770
ostat.pl. neplodná půda 183 65221
ostat.pl. ostat.komunikace 158 76243
ostat.pl. silnice 14 31093
Celkem KN 1875 2915905
Par. KMD 1875 2915905
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 136
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 236
LV 307
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 07.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.05.2019 22:59

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.