k.ú.: 733199 - Záboří u Proseče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572080 - Proseč NUTS5 CZ0531572080
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 245100
zahrada 293 183655
ovoc. sad 3 6267
travní p. mez, stráň 5 1707
travní p. skleník-pařeniš. 1 1416
travní p. 458 1921043
lesní poz 52 297549
vodní pl. nádrž umělá 7 9271
vodní pl. tok přirozený 12 9440
vodní pl. tok umělý 75 11567
zast. pl. společný dvůr 2 9
zast. pl. zbořeniště 3 529
zast. pl. 246 57820
ostat.pl. jiná plocha 90 19879
ostat.pl. manipulační pl. 9 1216
ostat.pl. mez, stráň 11 3560
ostat.pl. neplodná půda 87 45509
ostat.pl. ostat.komunikace 105 64152
ostat.pl. silnice 17 31209
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2214
ostat.pl. zeleň 2 3578
Celkem KN 1517 2916690
Par. KMD 1517 2916690
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 135
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 241
LV 308
spoluvlastník 420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 07.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.09.2020 05:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička